Skip to content

Nabízíme služby

Pokládka zámkové dlažby

Zabýváme se pokládkou betonové zámkové dlažby od předních českých výrobců Presbeton, Diton, Best, CS Beton, Ferobet. Úspěšně jsme realizovali mnoho malých i velkých zakázek a proto umíme nabídnout své bohaté zkušenosti a vyspělou technologii pokládky.

Oplocení pozemků

Realizujeme oplocení z betonových systémů (“Faceblock”, “Simpleblock”, “DuoStone”), betonové deskové ploty, ploty z klasického poplastovaného či pozinkovaného pletiva včetně 2D a 3D plotových polí nebo ploty gabionové. Jámy pro plotové sloupky vrtáme našimi bagry.

Zemní a výkopové práce

Provádíme jakékoli zemní a výkopové práce. Od výkopu základových pásů, přípojek inženýrských sítí, oplocení až po finální terénní úpravy zahrad a okolí domů nebo chat.

Díky různým typům strojů dokážeme provézt výkopy a terénní úpravy v jakémkoli prostředí včetně úzkých prostorů a obtížně dostupných míst.

Gabionové opěrné zdi

Budujeme opěrné zdi s gabiony k zabezpečení sesuvů a zpevnění koryt vodních toků a komunikací.

Stavební gabionová konstrukce se skládá ze svařovaných sítí, spojovacího a distančního materiálu. Veškerý materiál je žárově pozinkovaný. Tato konstrukce se poté plní lomovým kamenem.

Bourání a demoliční práce

Nabízíme provádění kompletních demolic ,odvoz a úklid suti až po konečnou přípravu místa demolice pro další záměr. Tyto konečné přípravy obsahují hrubé terénní úpravy, přesuny zeminy a jiné zemní práce.

Kanalizace

Provádíme výstavbu dešťové a splaškové kanalizace jak u menších staveb, tak u větších průmyslových objektů.

Realizace základové desky

Připravíme vám bezchybnou základovou desku, včetně provedení kanalizace, připravenou na okamžitou vyzdívku hrubé stavby.

Výstavba a rekonstrukce komunikací a chodníků

Provádíme výstavbu a rekonstrukce příjezdových cest k připravovaným stavbám nebo k již dokončeným rodinným domům. Realizujeme rovněž opravy a výstavbu nových městských nebo obecních chodníků včetně realizace dešťové kanalizace.